RIMS_سامانه مدیریت اسناد

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود
RIMS_سامانه مدیریت اسناد
شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود

RIMS_سامانه مدیریت اسناد

سامانه مدیریت اسناد به منظور مستندسازی و بایگانی اطلاعات کسبی، حقوقی و مالیاتی کسب و کارها طراحی شده است.

سامانه مدیریت اسناد به منظور مستندسازی و بایگانی  اطلاعات کسبی، حقوقی و مالیاتی کسب و کارها طراحی شده است. رویکرد جامعیت‌بخشی به فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز با جزئیات دقیق در این سامانه، بانک داده جامعی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

 

"سامانه مدیریت اسناد دارای 5 ماژول می‌باشد."


 

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.