RIMS_سامانه مدیریت پروژه

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود
RIMS_سامانه مدیریت پروژه
شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود

RIMS_سامانه مدیریت پروژه

سامانه مدیریت پروژه با امکان طراحی پویای ساختار پروژه، زمان‌بندی، گزارش عملکرد نویسی و دریافت گزارش‌های مدیریتی و تحلیلی، کنترل پروژه، محاسبه راندمان و ... توسعه یافته است.

سامانه مدیریت پروژه با امکان طراحی پویای ساختار پروژه، زمان‌بندی، گزارش عملکرد نویسی و دریافت گزارش‌های مدیریتی و تحلیلی، کنترل پروژه، محاسبه راندمان و ... توسعه یافته است.  مکانیزم به کار رفته در طراحی این سامانه، با الهام از رویکرد اسکرام طراحی شده و بستری مناسب جهت ایجاد چابکی در سازمان پروژه را در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.

 

"سامانه مدیریت پروژه دارای 2 ماژول می‌باشد."


دانلود دمو ویدیویی

دانلود کاتالوگ

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.