RHDMS_سامانه مصون‌سازی و پایش تهدیدات

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود
RHDMS_سامانه مصون‌سازی و پایش تهدیدات
شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود

RHDMS_سامانه مصون‌سازی و پایش تهدیدات

مصون‌سازی و پایش تهدیدات، با هدف ارزیابی و سطح‌بندی دارایی‌ها و زیرساخت‌ها، توسعه یافته است.

مصون‌سازی و پایش تهدیدات، با هدف ارزیابی و سطح‌بندی دارایی‌ها و زیرساخت‌ها، توسعه یافته است. مجموعه فرایندهای اصلی سامانه شامل سطح‌بندی و آنالیز حالات بالقوه تهدیدآمیز است.

 

"سامانه مصون‌سازی و پایش تهدیدات دارای 30 ماژول می‌باشد."


 

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.