RHDMS_سامانه مدیریت اطلاعات

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود
RHDMS_سامانه مدیریت اطلاعات
شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود

RHDMS_سامانه مدیریت اطلاعات

مدیریت اطلاعات (41 ماژول)، با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در حوزه بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز و مدیریت به روز و کارآمد اطلاعات توسعه یافته است.

مدیریت اطلاعات (41 ماژول)، با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در حوزه بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز و مدیریت به روز و کارآمد اطلاعات به عنوان اساسی‌ترین جزء مورد نیاز در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیران بحران توسعه یافته است و می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را به صورت یکپارچه در اختیار کاربر قرار دهد. مصادیق کاربردی در این سامانه عبارت از بانک اطلاعاتی منابع انسانی، لجستیک و ترابری، انبارداری هوشمند، بانک اطلاعاتی شهروندان و بانک اطلاعاتی دارایی‌ها و زیرساخت‌ها می‌باشد.

"سامانه مدیریت اطلاعات دارای 41 ماژول می‌باشد."


 

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.